Warto przeczytać

Tutaj publikujemy wartościowe treści.

Aktualności i wydarzenia

W związku z napiętą sytuacją Oddziału Hematologii w Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w środę 08.06.2022 przystąpiliśmy do mediacji w sporze pomiędzy Lekarzami Oddziału i Dyrekcją Szpitala, która trwała od godziny 10:15 do 14:30.

Spór obejmował dotychczas warunki dalszego zatrudnienia członków zespołu lekarzy, które udało się przyjąć w drodze kompromisu na korzystne dla obu stron. Doszło do rezygnacji z oczekiwań finansowych. Obecnie spór dotyczy już wyłącznie nowej kwestii, która dotyczy zmiany ordynatora, o której powiadomiono nas przed przystąpieniem do rozmów.

Z uwagi na informacje, że może dojść do ewentualnego przywrócenia na stanowisko ordynatora zmuszonego do odejścia w 2018 roku dr Charlińskiego, lekarze nie zgadzają się na dalszą współpracę z dr Charlińskim, co doprowadzi do ich odejść z oddziału.

Szpital ze swojej strony w takim wypadku gwarantuje jednak ciągłość pracy oddziału oraz opiekę nad Pacjentami.

Niestety historia współpracy z dr Charlińskim stanowi poważny powód do troski oraz budzi duże zaniepokojenie wśród pracowników oddziału, Pacjentów oraz naszym. Wciąż jeszcze posiadamy świeży obraz sposobu w jaki pracę organizuje i jak zarządza podwładnymi dr Charliński.

Sprawą zaniepokojeni są zarówno Konsultant wojewódzki ds. Hematologii oraz Konsultant krajowy ds. Hematologii, którzy zajmują się obecnie tą kwestią.