Warto przeczytać

Tutaj publikujemy wartościowe treści.

To już 20 lat z Wami!

Drodzy Przyjaciele,

W tym roku świętujemy 20-lecie istnienia Stowarzyszenia Kierunek Zdrowie. Każdy jubileusz, więc także i ten skłania do refleksji, wspomnień i podsumowań! Zacznijmy je z nutką humoru: NA POCZATKU BYŁ GLIVEC! Dobre, piękne i pożyteczne inicjatywy najczęściej powstają z tzw. potrzeby chwili. Tak też było ze Stowarzyszeniem. W 2004 r. trzech pacjentów Oddziału Hematologii Szpitala Miejskiego w Toruniu: Adam Kocikowski, Jerzy Banaśkiewicz i Jarosław Kowal, wspieranych przez ówczesną ordynator dr. Małgorzatę Całbecką i Pielęgniarkę Grażynę Rumińską założyli Stowarzyszenie Chorych na Białaczkę.

Czytaj więcej...

Prawo do informacji stanowi przejaw ochrony autonomii pacjenta i upodmiotowienia go w procesie leczenia. Informacja odgrywa istotną rolę w relacjach między lekarzem a pacjentem, ponieważ przekazana właściwie co do zakresu, sposobu i formy ma umożliwić pacjentowi ocenę korzyści i ryzyk, jakie mogą wyniknąć z proponowanego leczenia i pozwolić na udzielenie lub odmowę zgody na poddanie się interwencji medycznej.

Czytaj więcej...

Rocznie w Polsce odnotowuje się ok. 6 tys nowych zachorowań na nowotwory krwi.  Jednym z najczęstszych są chłoniaki nieziarnicze (Non-Hodgkin Lymphoma – NHL), a wsród nich chłoniak rozlany z dużych limfocytów B (Diffuse Large B-Cell Lymphoma, DLBCL). Nowotwór ten jest agresywny i trudny w leczeniu.

Czytaj więcej...