• Walne Zebranie Członków 03.06.2022

    W związku z przygotowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2021 Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków.

  • Walne Zebranie Członków 20.03.2021

    W związku z przygotowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2020 i koniecznością podjęcia uchwał dotyczących aktualizacji zapisów statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków.

  • Walne Zebranie Członków 24.06.2023

    W związku z przygotowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2022 oraz koniecznością przeprowadzenia wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków.