Program KierunekPoMoc

Korzystając z merytorycznego wsparcia ze strony Polskiego Towarzystwa Psychoonkologiczne oraz bazując na środkach otrzymanych w ramach Dotacja Fundacji DKMS przygotowaliśmy program, który ma na celu zapewnić wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, prawne i dietetyczne. Ponadto, skupimy się na szkoleniu personelu medycznego oddziału hematologii oraz na edukacji pacjentów w zakresie walki z nałogami, aktywności fizycznej, zdrowych nawyków żywieniowych oraz wsparciu w powrocie do pracy.

W ramach tego działania uruchamiamy w Toruniu punkt wsparcia Pacjentów Hematologicznych.  

Jeśli Ty lub Twój bliski choruje na nowotwór krwi i potrzebuje wsparcia to bezpłatną PoMoc uzyskasz dzwoniąc w godzinach 14:00 - 18:00 na:  609-807-546

Harmonogram udzielanej pomocy oraz zakres i regulamin dostępności do niej będą dostępne do końca czerwca. Program ruszy najpóźniej od 1 lipca 2024 roku i potrwa do 31 grudnia 2024.

 

ZAKRESY WSPARCIA dla pacjentów chorujących
na nowotwory krwi oraz ich bliskich:

Program KierunekPoMoc

Korzystając z merytorycznego wsparcia ze strony Polskiego Towarzystwa Psychoonkologiczne oraz bazując na środkach otrzymanych w ramach Dotacja Fundacji DKMS przygotowaliśmy program, który ma na celu zapewnić wsparcie psychologiczne, terapeutyczne, prawne i dietetyczne. Ponadto, skupimy się na szkoleniu personelu medycznego oddziału hematologii oraz na edukacji pacjentów w zakresie walki z nałogami, aktywności fizycznej, zdrowych nawyków żywieniowych oraz wsparciu w powrocie do pracy.

W ramach tego działania uruchamiamy w Toruniu punkt wsparcia Pacjentów Hematologicznych.  

Jeśli Ty lub Twój bliski choruje na nowotwór krwi i potrzebuje wsparcia to bezpłatną PoMoc uzyskasz dzwoniąc w godzinach 14:00 - 18:00 na:  609-807-546

Harmonogram udzielanej pomocy oraz zakres i regulamin dostępności do niej będą dostępne do końca czerwca. Program ruszy najpóźniej od 1 lipca 2024 roku i potrwa do 31 grudnia 2024.

 

ZAKRESY WSPARCIA dla pacjentów chorujących
na nowotwory krwi oraz ich bliskich:

Wsparcie psychoonkologiczne

// Zajęcia poprowadzi dr Małgorzata Rębiałkowska Stankiewicz 

Choroba nowotworowa często jest traktowana jako punkt przełomowy w życiu człowieka i ze względu na nadawane jej znaczenie oraz niejednokrotnie dramatyczny przebieg, przypisuje się jej istotny wpływ na całokształt jego funkcjonowania. Człowiek z rozpoznaniem nowotworu, zarówno podczas terapii, jak i po jej zakończeniu, znajduje się w sytuacji trudnej oraz zmaga z wieloma problemami. W związku z tym, potrzebuje on pomocy i profesjonalnego wsparcia.
Oferta dla pacjentów chorujących na nowotwory krwi obejmuje spotkania z psychoonkologiem, zarówno indywidualne jak i grupowe. W ramach spotkań realizowane zostaną założenia terapii Carla Simontona, która dedykowana jest pacjentom chorującym onkologicznie a także założenia systemowej koncepcji zdrowia i elementy terapii poznawczo-behawioralnej. W procesie psychoedukacji realizowane będą zagadnienia dotyczące: przyczyn, przebiegu, rokowania w chorobie nowotworowej; związków między stresem a chorobą; psychosomatycznego modelu rozwoju nowotworu; racjonalnej terapii zachowań; relaksacji i wizualizacji; znaczenia stylu życia w chorobie nowotworowej; radzenia sobie ze stresem; komunikacji interpersonalnej.
Podczas spotkań wykorzystywane zostaną metody aktywizujące, których istotą jest: przenoszenie akcentu z procesu nauczania na proces uczenia się; uwzględnianie emocjonalnego aspektu tego procesu; stwarzanie uczącym się przestrzeni do samodzielnego myślenia i działania. Realizacja zajęć w formie grupowej, obok indywidualnej, umożliwi pacjentom wspólne doświadczanie problemów związanych z zachorowaniem na nowotwór; udzielanie wzajemnej pomocy; wymianę informacji oraz wzmacnianie grupowej siły woli i nadziei.
Spotkania indywidualne i grupowe będą odbywać się w poniedziałki i środy.

 

Pomoc prawna

// Konsultacje poprowadzi adw. Anna Skrzeczkowska 

Pomoc prawna dla pacjentów z nowotworem krwi. Każdy chory ma prawo do:

  • prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
  • prawo do informacji o swoim stanie zdrowia,
  • prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
  • prawo do dokumentacji medycznej,

W przypadku pojawiających się problemów lub niejasności warto zwrócić się o konsultację prawną. Adwokat pomoże również w kwestiach związanych z odpowiedziami na pisma ZUS i innych urzędów lub komisji. Zakres pomocy prawnej dotyczy wszystkich kwestii wspierających pacjenta i jego bliskich.

 

Terapia zajęciowa

// Zajęcia poprowadzi piel. Barbara Myszkorowska 

Terapia zajęciowa na oddziale stacjonarnym w Szpitalu Wojewódzkim będzie prowadzona przez terapeutkę zajęciową, doświadczoną pielęgniarkę hematologiczną. Zajęcia będą również wspierane przez wolontariuszy. 

 

Konsultacje dietetyczne

// Konsultacje poprowadzi - dietetyk Marta Boruczenko

Konsultacje dietetyczne mogą dotyczyć między innymi żywienia w trakcie i jak i po hospitalizacji. Może z nich skorzystać każdy chory hematologicznie nawet w trakcie długiej remisji.

Warsztaty dla personelu medycznego

// Zajęcia poprowadzi dr Sebastian Zdończyk

W ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Psychoonkologicznym oraz Pomorskim Instytutem Psychoonkologicznym przeprowadzimy szkolenia dla pracowników oddziału, wolontariuszy, pacjentów oraz bezpłatną pomoc specjalistów z w/w dziedzin.