• 7 rzeczy, które możesz zrobić

    Program KierunekWsparcie, czyli 7 rzeczy, które możesz zrobić

    Jeśli chcesz pomóc, wesprzeć naszą organizację może to zrobić na VII różnych sposobów. Jeśli masz niewiele czasu, trochę więcej lub naprawdę dużo możesz wybrać kilka sposobów na pomoc w realizacji naszych zadań oraz możesz wziąć udział w czynnej walce z rakiem krwi. Sprawdź, co najbardziej Ci się spodoba. Każda pomoc jest cenna i każdą doceniamy tak samo. Dziękujemy, że jesteście z nami!

  • Ogólnopolska Konferencja dla Hematologii

    Ogólnopolska konferencja dla pacjentów hematologicznych i organizacji pozarządowych - "Nowoczesne leczenie, potrzeby rehabilitacyjne i kompleksowa opieka nad pacjentem hematologicznym” – 20 lat działalności Stowarzyszenia Kierunek Zdrowie. 

  • Prawo Pacjenta Do Informacji O Stanie Zdrowia I Proponowanym Leczeniu

    Prawo do informacji stanowi przejaw ochrony autonomii pacjenta i upodmiotowienia go w procesie leczenia. Informacja odgrywa istotną rolę w relacjach między lekarzem a pacjentem, ponieważ przekazana właściwie co do zakresu, sposobu i formy ma umożliwić pacjentowi ocenę korzyści i ryzyk, jakie mogą wyniknąć z proponowanego leczenia i pozwolić na udzielenie lub odmowę zgody na poddanie się interwencji medycznej.