• CAR-T w drugiej linii leczenia chłoniaka

    Terapia CAR-T cells to rodzaj immunoterapii stosowanej m.in. w chorobach nowotworowych szpiku i węzłów chłonnych. W tej innowacyjnej, niezwykle skutecznej i zasadniczo bezpiecznej terapii wykorzystywane są własne komórki odpornościowe chorego - limfocyty T.

  • CAR-T – co to właściwie jest?

    Określenia technologii stosowanych w nowoczesnej medycynie zarezerwowane dotychczas dla rozmów w gronie specjalistów,  ze względu na coraz większa dostępność  stają się używane w codziennym języku. W ten sposób słowo „chemioterapia” opisujące dotychczas ogół leczenia stosowanego w  onkologii musi ustępować miejsca immunoterapii, czy  jej poszczególnym rodzajom takim jak przeciwciała, inhibitory punktów kontrolnych, czy szczepionki przeciwnowotworowe. Do takich określeń należy również CAR-T, które  kojarzy się z rewolucją w  medycynie i nowoczesnością, choć jest tylko  jednym z wielu sposobów użycia układu odporności w walce z dotychczas opornymi nowotworami.

  • Jak ważny jest dostęp do leczenia metodą CAR-T?

    Rocznie w Polsce odnotowuje się ok. 6 tys nowych zachorowań na nowotwory krwi.  Jednym z najczęstszych są chłoniaki nieziarnicze (Non-Hodgkin Lymphoma – NHL), a wsród nich chłoniak rozlany z dużych limfocytów B (Diffuse Large B-Cell Lymphoma, DLBCL). Nowotwór ten jest agresywny i trudny w leczeniu.