Zespół Parlamentarny ds. Hematoonkologii


Dnia 04.03.2024 roku złożyliśmy wniosek o utworzenie Zespołu Parlamentarnego ds. Hematoonkologii