Kierunek Zdrowie - jesteśmy Organizacją non-profit i jednocześnie posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. To oznacza, że wszyscy członkowie naszej organizacji działają całkowicie charytatywnie, a realizowane przez nas cele zostały zweryfikowane i służą polepszaniu wspólnego dobra - w naszym przypadku pomocy pacjentom walczącym z rakiem krwi. Nasze Stowarzyszenie powstało w 2004 roku, a jego Członkami są chorzy i ich bliscy oraz osoby, które odczuwają potrzebę niesienia pomocy.

Naszym celem jest wspieranie pracy oddziału hematologii, ale przede wszystkim wspieranie chorych poprzez pomoc psychologiczną i finansową.

Propagujemy wiedzę o dawstwie szpiku oraz czynnie uczestniczyliśmy w powiększaniu polskiego rejestru dawców szpiku poprzez coroczną akcję "Toruńska Kropla Życia". Dzięki niej już udało nam się pozyskać kilkuset potencjalnych dawców.  Wspieramy oddział hematologii Szpitala Miejskiego w Toruniu poprzez zakup sprzętów oraz organizację ciekawych wyjazdów i akcji, np. świąteczna z prezentami i Mikołajem. Prowadzimy grupę wsparcia na Facebooku.
 
Wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia działają całkowicie charytatywnie, a środki na działalność pozyskujemy z publicznych zbiórek pieniędzy oraz z 1% podatku.

STOWARZYSZENIE KIERUNEK ZDROWIE
NIP 879-24-39-513 REGON: 340026281
ul. St. Batorego 17/19, 87-100 TORUŃ
KRS: 0000228104

 

Numer konta:

Santander Bank | Konto: 13 1090 1506 0000 0001 4136 2797