Od 20 lat działamy charytatywnie, jako Organizacja Pożytku Publicznego oraz Non-Profit zrzeszając prawie 2500 osób z terenu całego kraju. Pomagamy pacjentom walczącym z nowotworami krwi. Nasze Stowarzyszenie powstało w 2004 roku pod nazwą Stowarzyszenie Chorych na Białaczkę. W 2018 roku zaktualizowaliśmy nazwę tak, aby włączyć Pacjentów z wszystkimi rodzajami nowotworów krwi. Członkami Stowarzyszenia są chorzy i ich bliscy, personel medyczny oraz osoby, które odczuwają potrzebę niesienia pomocy.

Naszym celem jest wspieranie leczenia, które realizujemy poprzez:

 • starania o lepszy dostęp do nowoczesnych leków i terapii, składamy pisma i wnioski do Ministerstwa Zdrowia, śledząc listy refundacyjne i dbając o zapewnienie leczenia na właściwym poziomie,
 • wspieranie pracy zespołu lekarzy i pielęgniarek, poprzez realizację ich próśb i uzupełnianie zapotrzebowania oddziału (gry, sprzęty sportowe i rehabilitacyjne, podnośnik rehabilitacyjny, radia i zegary, komputery, stojaki na kroplówki, materiały do autoterapii, gier oraz literatury dla hospitalizowanych, narzędzi i urządzeń do rehabilitacji) oraz angażując ich we wspólne wydarzenia,
 • wspieranie chorych poprzez pomoc psychologiczną, edukacyjną i finansową, zapewniamy dostęp do specjalistów oraz organizujemy spotkania i warsztaty edukacyjne, propagujemy wiedzę o dawstwie szpiku oraz czynnie uczestniczyliśmy w powiększaniu polskiego rejestru dawców szpiku,
 • zapewnianie różnych form rehabilitacji, śledzimy najlepsze i najnowsze sposoby na skuteczną rehabilitację w tracie leczenia oraz po jego zakończeniu dostarczając rozwiązań w ramach Krajowego Porozumienia Rehabilitacyjnego organizacji pozarządowych do którego należymy,
 • integrowanie chorych i ich bliskich, prowadzimy grupę wsparcia na Facebooku, organizujemy jednodniowe wycieczki, spotkania integracyjne, zajęcia sportowe (spływ Wisłą, wycieczka rowerowa, spacer edukacyjny), 
 • wspieranie i finansowanie badań naukowych i klinicznych, wspieramy pracę nad badaniami przyczyniającymi się do poprawy leczenia oraz świadomości chorych i ich otoczenia,
 • refundowanie szczepień i leczenia, dla osób w trudnej sytuacji finansowej pokrywamy koszty niektórych procedur związanych z leczeniem.
 • zapewnianie dostępu do pomocy prawnej oraz psychologicznej, opłacamy i zapewniamy dostęp do specjalistów, 
 • organizowanie warsztatów, wykładów oraz zajęć edukacyjnych, organizację warsztatów, wyjazdów i wydarzeń kierujemy dla chorych z całego kraju,
 • organizowanie konferencji, jako narzędzia do budowanie świadomości pacjenta.
 • organizowanie darmowych 7-dniowych turnusów rehabilitacyjnych w górach pod opieką pielęgniarki, terapeuty zajęciowego lub psychologa dla grup ok. 25 osobowych. Turnus jest szczególnie przeznaczony dla osób po niedawnej hospitalizacji lub zmagających się z obniżonym nastrojem, gorszym samopoczuciem. Z tej formy pomocy skorzystało już ponad 255 chorych.

Aktywnie wspieramy oddziały hematologii dwóch Szpitali w Toruniu: Miejskiego i Wojewódzkiego. Nasi Podopieczni to osoby, które z chorobą się nie rozstają. Udaje im się ją jedynie doprowadzić do remisji, zahamować jej rozwój podczas długotrwałej terapii w szpitalu. Docieramy do nich poprzez dwie grupy:

1. Pacjenci hospitalizowani: cyklicznie organizujemy spotkania na oddziale, w których udział biorą głównie Pacjenci hospitalizowani. Organizujemy drobne akcje dla Pacjentów, takie jak warsztaty terapeutyczne czy mikołajki, zakup materiałów do autoterapii i leków.

2. Pacjenci oddziałów dziennych i w stanie remisji: cyklicznie organizujemy spotkania tematyczne, warsztaty i wykłady oraz wyjazdy, podczas których Podopieczni mają szansę poznać się nawzajem, wymienić przeżyciami i wspierać się w chorobie.

Rok 2018 był okresem wielu poważnych zmian. Stworzyliśmy nowe narzędzia do komunikacji wśród pacjentów, m.in aktywną grupę wsparcia na facebooku oraz kilkunastoosobowy Zespół Wolontariuszy prowadzący bezpośrednią linię wsparcia - telefony zaufania. Zbudowaliśmy silną bazę do dalszego rozwoju a z każdym rokiem zasięg naszej pomocy rośnie.

Walczymy o wdrażanie nowoczesnych terapii oraz zmian systemowych, tak aby zapewniały choremu odpowiednią opiekę z możliwie najmniejszą ilością powikłań. Należymy do organizacji pacjenckich przy Rzeczniku Praw Pacjenta aktywnie monitorując o problemach i potrzebach chorych link.

Wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia działają całkowicie charytatywnie, a środki na działalność pozyskujemy z darowizn, publicznych zbiórek pieniędzy oraz z 1,5% podatku.

KIERUNEK ZDROWIE | NIP:8792439513 REGON:340026281
ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń
KRS:0000228104

Santander Bank | Konto: 13 1090 1506 0000 0001 4136 2797

 

Statut  Pobierz Statut

deklaracja Pobierz deklarację członkowską

 Przyjmowanie nowych Członków: 

 • Po złożonej deklaracji członkowskiej, Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu lub nie, osoby składającej deklarację na Członka Wspierającego.
 • Przy aktywnym włączeniu się w prace Stowarzyszenia i dopełnianiu przez rok obowiązków Statutowych, Członek Wspierający może złożyć prośbę o włączenie do grona Członków Zwyczajnych z prawem głosu i głosem wyborczym na Walnych Zebraniach.


Obowiązki Statutowe:

 • Członków Zwyczajnych z prawem głosu: jedna darowizna w roku na kwotę 100 zł oraz aktywny udział w projektach charytatywnych.
 • Członków Wspierających: brak obowiązków.  

Prezes

Dominik Romiński

 

Wiceprezes

Prezes

Barbara Myszkorowska

 

Sekretarz

Katarzyna Sylwia Tułodziecka

 

Skarbnik

Skarbnik

Marcin Śmigielski