DOKUMENTY

W tej sekcji publikujemy dokumenty, uchwały, protokoły oraz statut.

Statut Pobierz Statut

deklaracja Pobierz deklarację członkowską

SPRAWOZDANIA

Tutaj publikujemy sprawozdania finansowe i merytoryczne:

sprawozdania Pobierz 2017 |<>| sprawozdania Pobierz 2018

sprawozdania Pobierz 2019 |<>| sprawozdania Pobierz 2020

Wnioski o pomoc

Tutaj pobierzesz wniosek oraz regulamin dla wsparcia finansowego i refundacji:

wniosek Pobierz wniosek i regulamin

Jesteśmy Organizacją non-profit i posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Pomagamy pacjentom walczącym z rakiem krwi. Nasze Stowarzyszenie powstało w 2004 roku pod nazwą Stowarzyszenie Chorych na Białaczkę. W 2018 roku zaktualizowaliśmy nazwę tak, aby włączyć Pacjentów z wszystkimi chorobami raka krwi. Członkami Stowarzyszenia są chorzy i ich bliscy oraz osoby, które odczuwają potrzebę niesienia pomocy.

Naszym celem jest wspieranie pracy oddziałów hematologii, ale przede wszystkim wspieranie chorych poprzez pomoc psychologiczną, edukacyjną i finansową. Propagujemy wiedzę o dawstwie szpiku oraz czynnie uczestniczyliśmy w powiększaniu polskiego rejestru dawców szpiku poprzez coroczną akcję "Toruńska Kropla Życia". Dzięki niej udało nam się pozyskać kilkuset potencjalnych dawców. Wspieramy oddział hematologii Szpitala Miejskiego w Toruniu poprzez zakup sprzętów oraz organizację wyjazdów i wydarzeń. Prowadzimy grupę wsparcia na Facebooku. Nasi Podopieczni to osoby, które z chorobą się nie rozstają. Udaje im się ją jedynie doprowadzić do remisji, zahamować jej rozwój podczas długotrwałej terapii w szpitalu. Docieramy do nich poprzez dwie grupy:

1. Pacjenci hospitalizowani: cyklicznie organizujemy spotkania na oddziale, w których udział biorą głównie Pacjenci hospitalizowani. Organizujemy drobne akcje dla Pacjentów, takie jak zajączek czy mikołajki.

2. Pacjenci oddziałów dziennych i w stanie remisji Cyklicznie organizujemy spotkania tematyczne, warsztaty i wykłady oraz wyjazdy, podczas których Podopieczni mają szansę poznać się nawzajem, wymienić przeżyciami i wspierać się w chorobie.

Organizowaliśmy sponsorowane 7-dniowe turnusy rehabilitacyjne w Pieninach pod opieką pielęgniarek, terapeuty oraz lekarza dla grup do 20 osób. Realizowaliśmy je wraz z Fundacją na rzecz hematologii przy wsparciu przedsiębiorców i dzięki udostępnieniu domu jednego z naszych Filantropów. Wraz z Fundacją, co roku organizowaliśmy koncerty świąteczne, z których darowizny przeznaczane były na te turnusy oraz pomoc Pacjentom.

Wspieramy pracę zespołu lekarzy i pielęgniarek poprzez realizację ich próśb i uzupełnianie zapotrzebowania oddziału (gry, sprzęty sportowe i rehabilitacyjne, podnośnik rehabilitacyjny, radia i zegary, komputery) oraz angażując ich we wspólne wyjazdy.

Udzielamy pomocy w bezpłatnym zapewnieniu noclegu dojeżdżającym Pacjentom oraz pomoc finansową Pacjentom w trudnej sytuacji ekonomicznej, którą realizujemy na podstawie składanych wniosków. Za nasz największy sukces w 2020 roku uważamy szybką i skuteczną zbiórkę środków dla Toruńskiego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika na zakup półmasek filtrujących oraz półmasek przeciwpyłowych z zaworkiem. Przeznaczone będą dla personelu medycznego w kontaktach z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Akcję podzieliliśmy na dwa etapy zakupowe, pierwszy zakup na kwotę 30'504,00 zł został dokonany już w pierwszym tygodniu zbiórki. Etap II na zakup kolejnej partii jest w toku.

Ważnym etapem był rok 2018. Rok ten był okresem wielu poważnych zmian, w tym Zarządu, nazwy oraz misji Stowarzyszenia. Jako nowy Zarząd uzupełniliśmy w ramach swoich kompetencji najważniejsze elementy wizerunkowe (logotyp, stronę www, plakaty i inne materiały reklamowe), zaktualizowaliśmy wpisy w KRS, wprowadziliśmy dokumentację wewnętrzną oraz zaktualizowany Statut i zmiany RODO. Dopasowaliśmy nową deklarację członkowską do wymogów prawnych oraz wprowadziliśmy aktualizację wcześniej złożonych deklaracji. Stworzyliśmy nowe narzędzia do komunikacji wśród pacjentów, m.in aktywną grupę wsparcia na facebooku. Zbudowaliśmy przez te prawie 2 lata silną bazę do dalszego rozwoju.

Dzięki naszym aktywnym działaniom notujemy kilkudziesięcioprocentowe wzrosty wpłat środków w porównaniu do lat poprzednich. Jesteśmy zdeterminowani by się rozwijać i pomagać, co przekłada się na rezultaty.

Wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia działają całkowicie charytatywnie, a środki na działalność pozyskujemy z darowizn, publicznych zbiórek pieniędzy oraz z 1% podatku.

KIERUNEK ZDROWIE | NIP 879-24-39-513 REGON: 340026281
ul. St. Batorego 17/19, 87-100 TORUŃ
KRS: 0000228104

Santander Bank | Konto: 13 1090 1506 0000 0001 4136 2797


Przyjmowanie nowych Członków:

  • Po złożonej deklaracji członkowskiej, Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu lub nie osoby składającej deklarację na Członka Wspierającego.
  • Przy aktywnym włączeniu się w prace Stowarzyszenia i dopełnianiu przez rok obowiązków Statutowych, Członek Wspierający może złożyć prośbę o włączenie do grona Członków Zwyczajnych z prawem głosu i głosem wyborczym na Walnych Zebraniach.


Obowiązki Statutowe:

  • Członków Zwyczajnych: jedna darowizna w roku na kwotę 50 zł lub aktywny udział w projektach charytatywnych.
  • Członków Wspierających: brak.

 

Składka członkowska została zniesiona uchwałą Wlanego Zgromadzenia z dn. 20.03.2021. 
 
 

Prezes

Prezes

Barbara Myszkorowska

 

Wiceprezes

Dominik Romiński

 

Sekretarz

Katarzyna Sylwia Tułodziecka

 

Skarbnik

Skarbnik

Marcin Longin Śmigielski