DOKUMENTY

W tej sekcji publikujemy dokumenty, uchwały, protokoły oraz statut.

Statut Pobierz Statut

deklaracja Pobierz deklarację członkowską

SPRAWOZDANIA

Tutaj publikujemy sprawozdania finansowe i merytoryczne:

sprawozdania Pobierz 2019 |<>| sprawozdania Pobierz 2020

sprawozdania Pobierz 2021 |<>| sprawozdania Pobierz 2022

Wnioski o pomoc

Wsparcie finansowe/refundacja: Podpisany wniosek i regulamin wyślij pocztą na adres: Kierunek Zdrowie - Wnioski, ul. Legionów 17a/3, 87-100 Toruń

wniosek Pobierz wniosek i regulamin

Od prawie 20 lat jesteśmy Organizacją non-profit i posiadamy status Organizacji Pożytku Publicznego. Pomagamy pacjentom walczącym z nowotworami krwi. Nasze Stowarzyszenie powstało w 2004 roku pod nazwą Stowarzyszenie Chorych na Białaczkę. W 2018 roku zaktualizowaliśmy nazwę tak, aby włączyć Pacjentów z wszystkimi rodzajami nowotworów krwi. Członkami Stowarzyszenia są chorzy i ich bliscy, personel medyczny oraz osoby, które odczuwają potrzebę niesienia pomocy.

Naszym celem jest wspieranie pracy oddziałów hematologii, ale przede wszystkim wspieranie chorych poprzez pomoc psychologiczną, edukacyjną i finansową. Propagujemy wiedzę o dawstwie szpiku oraz czynnie uczestniczyliśmy w powiększaniu polskiego rejestru dawców szpiku poprzez coroczną akcję "Toruńska Kropla Życia". Dzięki niej udało nam się pozyskać kilkuset potencjalnych dawców. Wspieramy oddziały hematologii dwóch Szpitali Miejskiego i Wojewódzkiego w Toruniu poprzez zakup sprzętów, materiałów do autoterapii oraz organizację wyjazdów i wydarzeń. Prowadzimy grupę wsparcia na Facebooku. Nasi Podopieczni to osoby, które z chorobą się nie rozstają. Udaje im się ją jedynie doprowadzić do remisji, zahamować jej rozwój podczas długotrwałej terapii w szpitalu. Docieramy do nich poprzez dwie grupy:

1. Pacjenci hospitalizowani: cyklicznie organizujemy spotkania na oddziale, w których udział biorą głównie Pacjenci hospitalizowani. Organizujemy drobne akcje dla Pacjentów, takie jak warsztaty terapeutyczne czy mikołajki, zakup materiałów do autoterapii i leków.

2. Pacjenci oddziałów dziennych i w stanie remisji Cyklicznie organizujemy spotkania tematyczne, warsztaty i wykłady oraz wyjazdy, podczas których Podopieczni mają szansę poznać się nawzajem, wymienić przeżyciami i wspierać się w chorobie.

Organizowaliśmy sponsorowane 7-dniowe turnusy rehabilitacyjne w Pieninach pod opieką pielęgniarek, terapeuty oraz lekarza dla grup ok. 20 osobowych. Realizowaliśmy je wraz z Fundacją na rzecz hematologii przy wsparciu przedsiębiorców i dzięki udostępnieniu domu jednego z naszych Filantropów. Wraz z Fundacją, co roku organizowaliśmy koncerty świąteczne, z których darowizny przeznaczane były na te turnusy oraz pomoc Pacjentom.

Wspieramy pracę zespołu lekarzy i pielęgniarek poprzez realizację ich próśb i uzupełnianie zapotrzebowania oddziału (gry, sprzęty sportowe i rehabilitacyjne, podnośnik rehabilitacyjny, radia i zegary, komputery, stojaki na kroplówki) oraz angażując ich we wspólne wyjazdy.

Udzielamy pomocy w bezpłatnym zapewnieniu noclegu dojeżdżającym Pacjentom oraz pomoc finansową Pacjentom w trudnej sytuacji ekonomicznej, którą realizujemy na podstawie składanych wniosków. Za jeden z większych sukcesów uważamy szybką i skuteczną zbiórkę środków dla Toruńskiego Szpitala Miejskiego na zakup półmasek filtrujących oraz półmasek przeciwpyłowych z zaworkiem. Przeznaczone będą dla personelu medycznego w kontaktach z osobami podejrzanymi o zakażenie COVID-19 - łączna wartość zakupu 32'917,14 zł.

Ważnym etapem był rok 2018. Rok ten był okresem wielu poważnych zmian: nazwy oraz misji Stowarzyszenia i Zarządu. Jako nowy Zarząd uzupełniliśmy w ramach swoich kompetencji najważniejsze elementy wizerunkowe (logotyp, stronę www, plakaty i inne materiały reklamowe, narzędzia do zbiórek), zaktualizowaliśmy wpisy w KRS, wprowadziliśmy dokumentację wewnętrzną oraz zaktualizowany Statut i zmiany RODO. Dopasowaliśmy nową deklarację członkowską do wymogów prawnych oraz wprowadziliśmy aktualizację wcześniej złożonych deklaracji. Stworzyliśmy nowe narzędzia do komunikacji wśród pacjentów, m.in aktywną grupę wsparcia na facebooku. Zbudowaliśmy silną bazę do dalszego rozwoju a z każdym rokiem zasięg naszej pomocy rośnie.

Dzięki naszym aktywnym działaniom notujemy kilkudziesięcioprocentowe wzrosty wpłat środków w porównaniu do lat poprzednich. Jesteśmy zdeterminowani by się rozwijać i pomagać, co przekłada się na rezultaty.

Należymy do organizacji pacjenckich przy Rzeczniku Praw Pacjenta - link.

Wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia działają całkowicie charytatywnie, a środki na działalność pozyskujemy z darowizn, publicznych zbiórek pieniędzy oraz z 1,5% podatku.

KIERUNEK ZDROWIE | NIP:8792439513 REGON:340026281
ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń
KRS:0000228104

Santander Bank | Konto: 13 1090 1506 0000 0001 4136 2797


Przyjmowanie nowych Członków:

  • Po złożonej deklaracji członkowskiej, Zarząd podejmuje uchwałę o przyjęciu lub nie osoby składającej deklarację na Członka Wspierającego.
  • Przy aktywnym włączeniu się w prace Stowarzyszenia i dopełnianiu przez rok obowiązków Statutowych, Członek Wspierający może złożyć prośbę o włączenie do grona Członków Zwyczajnych z prawem głosu i głosem wyborczym na Walnych Zebraniach.


Obowiązki Statutowe:

  • Członków Zwyczajnych: jedna darowizna w roku na kwotę 50 zł lub aktywny udział w projektach charytatywnych.
  • Członków Wspierających: brak obowiązków.

 

Składka członkowska została zniesiona uchwałą Wlanego Zgromadzenia z dn. 20.03.2021. 
 
 

Prezes

Dominik Romiński

 

Wiceprezes

Prezes

Barbara Myszkorowska

 

Sekretarz

Katarzyna Sylwia Tułodziecka

 

Skarbnik

Skarbnik

Marcin Śmigielski

ip stresser