Warto przeczytać

Tutaj publikujemy wartościowe treści.

Aktualności i wydarzenia

Interwencja w sprawie refundacji leków do Ministerstwa Zdrowia.

29.09.2023 Złożyliśmy pismo do Pana Ministra Zdrowa Michała Miłkowskiego w związku z ukazaniem się rekomendacji nr 92/2023 Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie oceny  leku Adcetris (brentuksymab vedotin) w ramach programu lekowego: „Leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina (ICD-10: C81)”, która jest pozytywna w odniesieniu do stosowania leczenia z udziałem immunoterapii już w pierwszej linii leczenia.

Niestety, ta nowoczesna terapia nie jest dostępna dla chorych w pierwszej linii leczenia. Prof. Krzysztof Giannopoulos, kierownik Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podkreśla: „Czas trwania remisji po nawrocie zmniejsza się z każdą kolejną linią leczenia. Dlatego ważny jest wybór najskuteczniejszej terapii już od pierwszej linii leczenia oraz dostępność do jak największej liczby nowych terapeutyków w kolejnych liniach leczenia. W ten sposób możemy istotnie wydłużyć życie chorego. Wybór terapii drugiego i kolejnych rzutów uzależniamy od odpowiedzi uzyskanej na leczenie pierwszej linii, stosowanych leków we wcześniejszych terapiach oraz toksyczności leczenia.”

Znając zaangażowanie i skuteczność w szukaniu najlepszych rozwiązań Pana Ministra wierzymy, że to rozwiązanie zostanie wkrótce wprowadzone.