Warto przeczytać

Tutaj publikujemy wartościowe treści.

(5 / 1 votes)
Aktualności i wydarzenia

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W związku z przygotowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2022 oraz koniecznością przeprowadzenia wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków.

DATA: 10.06.2023

GODZINA: 13:30 - 16:00

ADRES: Sala konferencyjna szpitala: ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

* Obowiązkowa rezerwacja miejsc. Zapisy i informacje o zebrania u Pani Sekretarz K.Tułodzieckiej. 


USTALONO NASTĘPUJĄCY PLAN ZEBRANIA:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Ustalenie wymaganego kworum do przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków.
  1. W przypadku stwierdzenia wymaganej liczby osób przejście do punktu 3 spotkania.
  2. W przypadku braku frekwencji zwołanie Drugiego Zebrania na godzinę 14:30 zg. z zapisami Statutu.
 3. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2022 - Prezes Barbara Myszkorowska.
 4. Przedstawienie sprawozdania finansowego i bilansu - Wiceprezes Dominik Romiński.
 5. Podsumowanie działalności Zarządu w ciągu ostatnich 5 lat.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Odczytanie listy osób uprawnionych do głosowania.
 8. Głosowanie nad Uchwałą ws. o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania rocznego.
 9. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu - // Absolutorium jest formą potwierdzenia, że działalność zarządu i wchodzących w jego skład osób jest zgodna z prawem i interesem stowarzyszenia. Stanowi ona wyraz aprobaty ze strony Członków.
 10. Przedstawienie kandydatur do nowego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 11. Wolne wnioski.

 

Do pobrania: