Warto przeczytać

Tutaj publikujemy wartościowe treści.

Aktualności i wydarzenia

W związku z przygotowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2022 oraz koniecznością przeprowadzenia wyborów do Zarządu i Komisji Rewizyjnej Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków.

DATA: 24.06.2023

GODZINA: 13:30 - 16:00

ADRES: Sala konferencyjna szpitala: ul. Św. Józefa 53-59, 87-100 Toruń

* Obowiązkowa rezerwacja miejsc. Zapisy i informacje o zebrania u Pani Sekretarz K.Tułodzieckiej. 


USTALONO NASTĘPUJĄCY PLAN ZEBRANIA:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Ustalenie wymaganego kworum do przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków – odczytanie listy osób uprawnionych do głosowania: 31 osób – Skarbnik Marcin Śmigielski.
  1. W przypadku stwierdzenia wymaganej liczby osób przejście do punktu 3 spotkania.
  2. W przypadku braku frekwencji zwołanie Drugiego Zebrania na godzinę 14:30 zg. z zapisami Statutu.
 3. Przywitanie Gości, wręczenie podziękowania Panu Marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu za ogromne wsparcie i udział w rozwiązaniu kryzysu w hematologii w Toruniu; wręczenie zaległych odznaczeń dla Członków Honorowych.
 4. Przejście do kolejnego punktu obrad w przypadku kworum lub odczekanie do godziny 14:30.
 5. Zwołanie Drugiego Zebrania jeśli wymagane.
 6. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2022 - Prezes Barbara Myszkorowska.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego i bilansu, przedstawienie statystyk z działań - Wiceprezes Dominik Romiński.
 8. Podsumowanie działalności Zarządu w ciągu ostatnich 5 lat – Sekretarz Katarzyna Tułodziecka.
 9. Wybór komisji skrutacyjnej.
 10. Odczytanie listy osób uprawnionych do głosowania obecnych na spotkaniu – Skarbnik Marcin Śmigielski.
 11. Głosowanie nad przyjęciem nowych członków.
 12. Głosowanie nad Uchwałą ws. o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania rocznego.
 13. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla obecnego Zarządu - // Absolutorium jest formą potwierdzenia, że działalność zarządu i wchodzących w jego skład osób jest zgodna z prawem i interesem stowarzyszenia. Stanowi ona wyraz aprobaty ze strony Członków.
 14. Przedstawienie kandydatur do nowego składu Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 15. Głosowania dot. wyboru nowych władz stowarzyszenia.
 16. Wolne wnioski.
 17. Podsumowanie spotkania.

 

Do pobrania:

 

ip stresser