Warto przeczytać

Tutaj publikujemy wartościowe treści.

(5 / 1 votes)
Aktualności i wydarzenia

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W związku z przygotowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2021 Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków.

DATA: 03.06.2022

GODZINA: 15:00 - 17:00

ADRES: Sala konferencyjna szpitala: ul. S. Batorego 17/19, 87-100 Toruń

* Obowiązkowa rezerwacja miejsc. Zapisy i informacje o zebrania u Pani Sekretarz K.Tułodzieckiej. 


USTALONO NASTĘPUJĄCY PLAN ZEBRANIA:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Ustalenie wymaganego kworum do przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków.
  1. W przypadku stwierdzenia wymaganej liczby osób przejście do punktu 3 spotkania.
  2. W przypadku braku frekwencji zwołanie Drugiego Zebrania na godzinę 16:00 zg. z zapisami Statutu.
 3. Podsumowanie działalności w pierwszym kwartale roku bieżącego.
 4. Omówienie zrealizowanych i planowanych działań:
  1. Narzędzia promocji i finansowania: Puszki Zdrowia, licytacje Allegro.
  2. Spływ Wisłą.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej.
 6. Odczytanie listy osób uprawnionych do głosowania.
 7. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2021 - Prezes Barbara Myszkorowska.
 8. Przedstawienie sprawozdania finansowego i bilansu - Wiceprezes Dominik Romiński.
 9. Głosowanie nad Uchwałą ws. o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania rocznego.
 10. Przedstawienie kandydatur do uzupełnienia członkostwa komisji Rewizyjnej zg. z zapisem Statutu Roz. IV par.10 ustęp 2.
 11. Przedstawienie prośby o refundację jednej z Pacjentek w bardzo trudnej sytuacji.
 12. Głosowanie nad udzieleniem refundacji zakupu leków dla Pacjentki na łączną kwotę około 2700 zł.
 13. Wolne wnioski.

 

Do pobrania:

 

ip stresser