Warto przeczytać

Tutaj publikujemy wartościowe treści.

Aktualności i wydarzenia

W związku z przygotowanym sprawozdaniem finansowym za rok 2020 i koniecznością podjęcia uchwał dotyczących aktualizacji zapisów statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków.

DATA:20.03.2021

GODZINA: 13:30 - 16:30

ADRES: Wierzyńskiego 6, 87-100 Toruń

* W związku z reżimem sanitarnym obowiązkowa rezerwacja miejsc. Zapisy i informacje o połączeniu online do zebrania u Pani Sekretarz K.Tułodzieckiej. Głosowanie przez pełnomocnictwo: pobierz.


USTALONO NASTĘPUJĄCY PLAN ZEBRANIA:

 1. Wybór przewodniczącego zebrania.
 2. Wręczenie tytułów Honorowych Członków.
 3. Ustalenie wymaganego kworum do przeprowadzenia Walnego Zebrania Członków.
  1. W przypadku stwierdzenia wymaganej liczby osób przejście do punktu 3 spotkania.
  2. W przypadku braku frekwencji zwołanie Drugiego Zebrania na godzinę 14:30 zg. z zapisami Statutu.
 4. Podsumowanie działalności w pierwszym kwartale roku bieżącego.
 5. Omówienie zrealizowanych i planowanych działań:
  1. Narzędzia promocji i finansowania: Puszki Zdrowia, licytacje Allegro, rozliczenia PIT.
  2. Fundusz Żelazny - powołanie Rady Programu.
 6. Wybór komisji skrutacyjnej.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego i bilansu.
 8. Głosowanie nad Uchwałą ws. o przyjęciu lub odrzuceniu sprawozdania finansowego.
 9. Omówienie zmian w Statucie - aktualizacja podstaw prawnych, zapisów dot. RODO, włączenie zapisów: Ustawy z dnia 07.04.1989, Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2261 ze zm.), Ustawy z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r.  poz.1057 ze zm.)
 10. Głosowanie nad Uchwałą ws. o przyjęciu lub odrzuceniu zmian w Statucie.
 11. Głosowanie nad przyjęciem zmiany statusu z Członków Zwyczajnych, którzy nie dopełnili obowiązków statutowych w ostatnich latach na Członków Wspierających. 
 12. Głosowanie nad udzieleniem wsparcia finansowego 3 osobom, na łączną kwotę 2000 zł.
 13. Wolne wnioski.

 

Do pobrania: